Radosław Marzec (Bydgoszcz) — organy

Radosław Marzec — urodził się w Białymstoku w 1971 r. Studiował w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie organów prof. Piotra Grajtera, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Umiejętności swoje doskonalił w Konserwatorium Muzycznym w Strasbourgu (Francja) w klasie organów prof. André Stricker w ramach studiów podyplomowych zwieńczonych …

Zygmunt Rychert (Gdańsk) — dyrygent

Zygmunt Rychert urodził się 2 V 1947r. w Gdańsku. Już od 4-go roku życia uczył się gry skrzypcowej najpierw pod kierunkiem ojca, następnie w Podstawowej Szkole Muzycznej nr 1 oraz w Państwowym Liceum Muzycznym w Gdańsku. Studiował w PWSM w Poznaniu dyrygenturę w klasie prof. Witolda Krzemieńskiego (dyplom z wyróżnieniem …

Tomasz Adam Nowak (Mȕnster — Niemcy) — organy

Tomasz Adam Nowak ukończył z wyróżnieniem studia w warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie organów Joachima Grubicha w 1987 roku. Współpracy ze znakomitym pianistą-pedagogiem Kajetanem Mochtakiem podczas studiów warszawskich zawdzięcza artysta decydujące dla artystycznego rozwoju impulsy. Dalsze studia organowe kontynuował w Monachium u Franza Lehrndorfera, Amsterdamie u Ewalda Kooimana oraz w Paryżu …

Andrzej Chorosiński (Warszawa) — organy

Andrzej Chorosiński  studia w warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie organów Feliksa Rączkowskiego ukończył z wyróżnieniem w 1972 roku. W tym samym roku otrzymał nagrodę specjalną na konkursie improwizacji organowej w Kilonii. Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Izraelu, USA, Kanadzie, Australii, Korei Południowej i Japonii. Występował w …

Adam Klarecki (Włocławek) — organy

Adam Klarecki urodził się w 1969 roku w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Państwową Szkołę Muzyczną II st. ukończył w klasie Jana Adamowicza w Wałbrzychu. Studia na wydziale instrumentalnym odbywał w Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu, najpierw w klasie prof. Romualda Sroczyńskiego, a później w klasie prof. Andrzeja Chorosińskiego. …

Elżbieta Karolak (Poznań) – organy

Elżbieta Karolak – organistka, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Szczególnie chętnie wykonuje  muzykę dawną na instrumentach z epoki oraz muzykę francuską epoki romantyzmu i współczesną. Uczestnik międzynarodowego programu wymiany wyższych uczelni Erasmus/Socrates (listopad 2006 – Hochschule fuer Musik – Luebeck), juror konkursów organowych (Francja, Rosja, Polska). Występuje na festiwalach  organowych …

Sławomir Kamiński (Poznań) — organy

Sławomir Kamiński — urodzony w 1963 roku w Poznaniu. W 1987 ukończył  Akademie Muzyczną im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu, w klasie prof R.Sroczyńskiego (dyplom z wyróżnieniem). Jest laureatem II Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im J.S. Bacha w Gdańsku (1985). Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia, Francja, Belgia, Szwajcaria, …

Marcin Łęcki (Toruń) — organy

Marcin Łęcki urodził się w 1977 roku we Włocławku. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku. Po ukończeniu Szkoły Muzycznej I st. kontynuował edukację muzyczną we Włocławskim Studium Organistowskim, które ukończył w 1996r. Równolegle uczył się w Szkole Muzycznej II st. w …

Mariusz Ryś (Tarnobrzeg) — organy

Mariusz Ryś – urodził się w Tarnobrzegu. Muzykolog, organista, menedżer kultury, absolwent muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Chwałka – muzykologia i Roberta Brodackiego – organy), tam też ukończył studia doktoranckie. Uczestniczył w kursach mistrzowskich interpretacji muzyki organowej. Ma na swoim koncie …