Świętojański

Festiwal

Organowy

 

Toruń 2018

Koncerty

Maj

19

sobota

godz. 1900

Katedra Świętych Janów

 

KONCERT INAUGURACYJNY

Bartosz Jakubczak (Warszawa) – organy

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Grzegorz Mielimąka – dyrygent

koncert inauguracyjny

27

niedziela

godz. 1900

Katedra Świętych Janów

 

Jan Mroczek (Częstochowa)

organy

26

sobota

godz. 1900

Kościół Michała Archanioła

 

Krzysztof Karcz (Czechowice-

Dziedzice)

organy

Maj 2018

2018

Czerwiec

8

piątek

godz. 1900

Sanktuarium

Miłosierdzia Bożego

 

Jakub Kwintal (Bydgoszcz)

organy

3

niedziela

godz. 1900

Kościół MB Królowej Polski

 

 

Maciej Zakrzewski (Gdańsk)

organy

16

sobota

godz. 2000

Kościół Świętego Ducha

 

 

Marcin Armański (Świdnica)

organy

9

sobota

godz. 1930

Kościół Wniebowzięcia NMP

 

 

Michał Kopyciński (Lublin)

organy

23

sobota

godz. 1900

Katedra Świętych Janów

 

KONCERT FINAŁOWY

Karol Mossakowski (Paryż)

organy

koncert finałowy

Czerwiec 2018

Artyści

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

 

 

 

 

 

 

Bartosz

Jakubczak

organy

 

 

 

 

 

 

Grzegorz

Mielimąka

dyrygent

 

 

 

 

 

 

Jan

Mroczek

organy

 

 

 

 

 

 

Krzysztof

Karcz

organy

 

 

 

 

 

 

Maciej

Zakrzewski

organy

 

 

 

 

 

 

Michał

Kopyciński

organy

 

 

 

 

 

 

Marcin

Armański

organy

 

 

 

 

 

 

Jakub

Kwintal

organy

 

 

 

 

 

 

Karol

Mossakowski

organy

Instrumenty

Historia festiwalu

Muzyka organowa w diecezji toruńskiej ściśle związana jest z bazyliką katedralną Św. Janów. Pierwszy Świętojański Festiwal Organowy (Świętojański Festiwal Muzyki Organowej) odbył się w 1985 roku, w dwa lata po zakończeniu renowacji zabytkowych organów barokowych (1688) Mateusza Brandtnera. Instrument ten umożliwia stylowe wykonanie muzyki dawnej, stanowi rzadki okaz jako jeden z niewielu czynnych, zachowanych w Polsce. Wykonawcą koncertu inauguracyjnego był profesor Feliks Rączkowski (1906-1989), wybitny polski organista i kompozytor.

 

Pierwsze edycje festiwalu odbywały się jedynie na małych organach barokowych, słuchacze zaś raczyli się wykonaniami muzyki dawnej. W roku 1991 wyremontowano główny instrument Maxa Terleckiego z 1878 roku, dzięki staraniom ks. Zdzisława Wyrowińskiego. Działanie to przyczyniło się do poszerzenia możliwości Świętojańskiego Festiwalu Muzyki Organowej. W kolejnych latach organiści mogli wybierać instrument na którym chcieli koncertować. Dość powszechna stała się też praktyka koncertów dwuczęściowych: w pierwszej muzyka dawna na organach barokowych, w drugiej utwory nowsze na instrumencie romantycznym.

 

W roku 2003 koncerty organowe w ramach festiwalu po raz pierwszy można było usłyszeć poza mury toruńskiej katedry, zaczęły odbywać się w innych kościołach diecezji. Najpierw muzyka organowa zabrzmiała w kościele Matki Bożej Królowej Polski na toruńskim Rubinkowie. W kolejnych latach usłyszeliśmy instrumenty z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, Św. Ducha, Matki Boskiej Zwycięskiej, Miłosierdzia Bożego, Opatrzności Bożej, Podwyższenia Krzyża. Oprócz Torunia, festiwal dotarł z koncertami do Chełmna, Grudziądza i Nowego Miasta Lubawskiego.

 

Świętojański Festiwal Organowy jest imprezą międzynarodową. Oprócz naszych rodzimych wykonawców, melomani mają szansę usłyszeć artystów z innych krajów europejskich (Austrii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii) i nie tylko (Stany Zjednoczone).

 

Swój obecny kształt Świętojański Festiwal Muzyki Organowej w Toruniu zawdzięcza dyrektorom artystycznym, którzy przez lata dbali o jego rozwój. Twórcą festiwalu i pierwszym dyrektorem artystycznym do 1995 roku był Marian Dorawa. Funkcję tę pełnili kolejno prof. Roman Grucza (1996-2001), ks. dr Mariusz Klimek (2002-2011) i ks. Czesław Grajkowski (2013-2016).

 

Od 2017 roku dyrektorem festiwalu jest ks. dr Mariusz Klimek.

 

Dyrektor festiwalu

Ks. dr Mariusz Klimek ur. 5 września 1965 roku w Nowym Mieście Lubawskim. W 1990 r. w Bazylice Katedralnej w Pelplinie otrzymał święcenia kapłańskie, po czym podjął pracę duszpasterską w Toruniu. W 1998 roku ukończył studia muzykologiczne w Akademii Teologii Katolickiej, a w 2001 roku zwieńczył je doktoratem na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 1998 roku w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Emisji Głosu oraz Studia Podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa.

 

W latach 1993-2000 śpiewał jako kantor w Warszawskim Zespole Chorałowym, m.in. na deskach Teatru Narodowego i Filharmonii Narodowej w Warszawie, a także w wielu miejscach w kraju i poza jego granicami. Od 2000 roku jest wykładowcą Muzyki Kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, a od 2001 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest dyrektorem Diecezjalnego Studium Organistowskiego Diecezji Toruńskiej, Przewodniczącym Komisji ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, a także piastuje funkcję Kantora Katedralnego Diecezji Toruńskiej. Jest dyrektorem naczelnym Świętojańskiego Festiwalu Organowego w Toruniu. Od 2000 roku jest dyrygentem Chóru Wydziału Teologii UMK Tibi Domine oraz Scholi Gregoriańskiej Alumnów WSD w Toruniu. Współpracuje jako dyrygent z Toruńską Orkiestrą Kameralną oraz z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

O festiwalu

Organizator

Partnerzy

Kuria Diecezjalna Toruńska

Toruń porusza

Festiwal odbywa się dzięki wsparciu otrzymanemu od:

 

 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
 • Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.
 • Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla.

 

 • Proboszczów:
  • ks. Prałata Marka Rumińskiego, Proboszcza Parafii Świętych Janów,
  • ks. Prałata Wojciecha Niedźwiedzkiego, Proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
  • ks. Prałata Kazimierza Piastowskiego, Proboszcza Parafii Matki Bożej Królowej Polski,
  • ks. Prałata Stanisława Majewskiego, Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny,
  • O. Zbigniewa Leczkowskiego SJ, Rektora Kościoła Akademickiego pw. Świętego Ducha.

Świętojański Festiwal Organowy

© Jerzy Nowicki 2018