Marcin Armański

Świdnica

organy

Karol Mossakowski urodził się w Kielcach w 1983 roku. Naukę gry na organach rozpoczął pod kierunkiem ks. Zbigniewa Rogali. Ukończył również Państwową Szkołę Muzyczną w Kielcach w klasie fortepianu. Kształcił się w Salezjańskim Liceum Muzycznym w Lutomiersku w klasie Michała Olszewskiego. W 2007 roku uzyskał tytuł magistra sztuki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie studiował w klasie profesora Juliana Gembalskiego i Zygmunta Antonika.

 

Od 2006 związany jest ze Świdnicą na Dolnym Śląsku. Przez blisko 10 lat pełnił funkcje kantora Kościoła Pokoju.  Był odpowiedzialny za muzykę w parafii ewangelicko-reformowanej we Wrocławiu. Prowadzi działalność pedagogiczną.  Jest laureatem ogólnopolskich konkursów organowych i kompozytorskich. Ma na swoim koncie liczne nagrania dla Radia i Telewizji (w tym także dla telewizji amerykańskiej i japońskiej). W 2011 roku zagrał specjalny koncert podczas wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Świdnicy.

 

Jest organizatorem życia muzycznego na Dolnym Śląsku, od wielu lat prowadzi festiwale organowe między innymi w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kaczorowie, Świdnicy.

 

 

W 2016 roku zainicjował projekt edukacyjny Ogólnopolskie Warsztaty dla Organistów i Muzyków Kościelnych, który funkcjonuje pod patronatem Synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

Zajmuje się organmistrzostwem –rekonstrukcjami historycznych instrumentów klawiszowych.