Program

20 maja 2017, 19:00

katedra Świętych Janów

Koncert Inauguracyjny
Radosław Marzec (Bydgoszcz)
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku
Zygmunt Rychert

21 maja 2017, 19:00

katedra Świętych Janów

Pięć wieków wariacji organowych
Tomasz Adam Nowak (Mȕnster, Niemcy) – organy

28 maja 2017, 19:00

kościół Wniebowzięcia NMP

Andrzej Chorosiński (Warszawa) – organy

3 czerwca 2017, 17:00

kościół Świętego Ducha

Adam Klarecki (Włocławek) – organy

4 czerwca 2017, 18:45

kościół Miłosierdzia Bożego

Elżbieta Karolak (Poznań) – organy

11 czerwca 2017, 19:00

kościół MB Królowej Polski

Sławomir Kamiński (Poznań) – organy

17 czerwca 2017, 17:00

kościół Św. Ducha

Marcin Łęcki (Toruń) – organy

18 czerwca 2017, 19:00

kościół Wniebowzięcia NMP

Mariusz Ryś (Tarnobrzeg) – organy

25 czerwca 2017, 19:00

katedra Świętych Janów

Koncert Finałowy
Julian Gembalski (Katowice) – organy