Wsparcie festiwalu

Festisal odbywa się dzięki wsparciu otrzymanemu od:

 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
 • Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.
 • Biskupa Toruńskiego Andrzeja Wojciecha Suskiego.
 • Proboszczów:
  • ks. Prałata Marka Rumińskiego, Proboszcza Parafii Świętych Janów,
  • ks. Prałata Wojciecha Niedźwiedzkiego, Proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
  • ks. Prałata Kazimierza Piastowskiego, Proboszcza Parafii Matki Bożej Królowej Polski,
  • ks. Prałata Stanisława Majewskiego, Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny,
  • O. Zbigniewa Leczkowskiego SJ, Rektora Kościoła Akademickiego pw. Świętego Ducha.